Fashion Outlet Zevenaar in beeld

Zevenaar – augustus 2018 – De voorbereidende ontwikkelingen van Fashion Outlet Zevenaar bevinden zich in het eindstadium. Na het definitief goedkeuren van het bestemmingsplan worden nu alle werkzaamheden om zo spoedig mogelijk te komen tot aanvraag omgevingsvergunning afgerond. Ook de procedure wat betreft de aanpassing infrastructuur, o.a. het aanleggen en verbreden van nieuwe wegen en snelweg richting het desbetreffende gebied zijn bijna afgerond.

Om een eerste indruk te krijgen van Fashion Outlet Zevenaar willen wij graag deze impressiefilm met jullie delen.